இதயத்தை உலுக்கும் ஐ.டி. கதைகள் !

இதயத்தை உலுக்கும் ஐ.டி. கதைகள் !    
ஆக்கம்: வினவு | January 22, 2009, 5:02 am

அன்பார்ந்த நண்பர்களே, ஐ.டி துறையின் ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சிக்கும், வீழ்ச்சிக்கும் அது அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய நலனோடு பின்னப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்கியும், புரியவைக்கவும் வினவில் பல கட்டுரைகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறோம். இதை பலர் பொதுவில் புரிந்து கொண்டாலும் ஐ.டி துறையில் இருக்கும் நண்பர்கள் பிரச்சினையின் பாரிய தன்மையை பொதுவில் இல்லையென்றே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பணி