இடபங்கீடும் சர்வே நிறுவனங்களும் - பகுதி - 2

இடபங்கீடும் சர்வே நிறுவனங்களும் - பகுதி - 2    
ஆக்கம்: சிவபாலன் | February 22, 2007, 9:40 am

பகுதி - 1 - படிக்க " இங்கே செல்லுங்க......" அதன் தொடர்ச்சி..என்ன சோப்பு உபயோகிக்கிறீர்கள் என்று 100 பேரிடம் கேட்டு,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்