ஆஹா...வந்துடுச்சி...[தலைப்பின் மறுபாதி டிஸ்கியில்]

ஆஹா...வந்துடுச்சி...[தலைப்பின் மறுபாதி டிஸ்கியில்]    
ஆக்கம்: கண்மணி | August 22, 2007, 3:23 pm

உதிர்ந்து விழுவோம் என அஞ்சியிருந்தால் பூக்கள் இதழ் விரிக்காமலே இருந்திருக்கக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை