ஆர்தர் சி. கிளார்க் (1917 - 2008)

ஆர்தர் சி. கிளார்க் (1917 - 2008)    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | March 19, 2008, 12:31 am

புகழ்வாய்ந்த விஞ்ஞானக் கதைசொல்லியும், செய்கோள்கள் (satellites) நம் உலகிற்கு மேலேவட்டமாய்ச் செல்லும் கிளார்க் பாதையைக் கணக்கிட்டவருமான ஆர்தர் சி. கிளார்க் இயற்கையோடு இன்றுக் கலந்தார். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் கொழும்பு நகரத்தில் வசித்தவர் கிளார்க். இன்று நாம் பயன்படுத்தும் அதிதுரிதத் தொலைக்காட்சி, போன்கள், இணையம் போன்றவற்றின் அடிப்படை ~ மனித குலத்தின் தொடர்பாடலுக்குக் ~...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்