ஆயுளைக் க...

ஆயுளைக் க...

ஆயுளைக் க...    
ஆக்கம்: (author unknown) | April 15, 2011, 4:27 pm

ஆயுளைக் க...(கட்டுரைகள்) (2011-04-15) ஆயுளைக் கூட்டுவது (2011-04-15) என் நண்பருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இடையில் என்னால் சண்டை மூண்டது. விசயம் சின்னதுதான். புது வருடம் பிறந்தபோது நண்பர் எனக்கொரு புத்தகம் பரிசு தர விரும்பினார். அவரும் மனைவியும் புத்தகக் கடைக்கு போனார்கள். நண்பர் தெரிவு செய்த புத்தகம் மனைவிக்கு பிடிக்கவில்லை, மனைவி தெரிவு செய்தது நண்பருக்கு பிடிக்கவில்லை. நண்பர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: