ஆப்ரஹாம் லிங்கன் (வரலாற்று நாடகம்)

ஆப்ரஹாம் லிங்கன் (வரலாற்று நாடகம்)    
ஆக்கம்: Jayabarathan S | October 11, 2008, 1:43 am

(தொடர் நாடகம்) ஆங்கில மூலம்: ஜான் டிரின்க்வாட்டர் (1882) தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா “பிறருக்கு விடுதலை அளிக்க மறுப்பவர் எவரும் தமது விடுதலை அனுபவிக்கத் தகுதியற்றவர்” “அடிமைகளுக்கு விடுதலை அளிக்கும் போது, பாதுகாப்போடு உரிமையும் மதிப்பும் பெற்ற பிற மாந்தருக்கு இணையாக நாம் அவர்களுக்கும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.” ஆப்ரஹாம் லிங்கன் (1809-1865) முன்னுரை: ஆப்ரஹாம் லிங்கன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு கலை