ஆன்மீகம் - கிரகிப்பு - III - அறிவியல்

ஆன்மீகம் - கிரகிப்பு - III - அறிவியல்    
ஆக்கம்: கையேடு | October 3, 2008, 5:55 am

ஆன்மீகம் - கிரகிப்பு - I , ஆன்மீகம் - கிரகிப்பு - II - இயற்கை என்ற முந்தைய இரண்டு இடுகைகளின் தொடர்ச்சியாக ஆன்மீகம் - அறிவியல், குறித்த உரையாடலாக இப்பகுதி தொடர்கிறது. சமூகத்தில், ஆன்மீகத்திற்கும் அறிவியலுக்கும் இடையே இருக்கும் ஒப்புமையும் வேற்றுமையும் வெவ்வேறு காலங்களில், விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டுமே தேடல் அடிப்படையிலானது என்பதால் இவையிரண்டும் பெரிதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் ஆன்மீகம்