ஆனை முகத்தோனின் தோற்றமும், விளக்கமும்!

ஆனை முகத்தோனின் தோற்றமும், விளக்கமும்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | September 12, 2007, 7:04 pm

விநாயகருக்கு ஒரு கொம்பு, இரு செவிகள், மூன்று கண்கள், நான்கு தோள்கள், ஐந்து கரங்கள்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்