ஆடு, பாம்பு, யானை மற்றும் எம்.ஜி.ஆர்.

ஆடு, பாம்பு, யானை மற்றும் எம்.ஜி.ஆர்.    
ஆக்கம்: Para | June 9, 2009, 6:13 am

சமீபத்தில் நான் வியந்து வாசித்த புத்தகம், சின்னப்பா தேவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், பல்வேறு கலைஞர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடன் பழக வாய்த்தவர் வாழ்வில் அனுபவங்களுக்குப் பஞ்சம் இராது என்பது உண்மைதான். ஆனால் தேவருடைய அனுபவங்கள் சாதாரணமாக வேறு யாருக்கும் வாய்க்க முடியாதவை. அபாரமான கடவுள் பக்தி, கண்மூடித்தனமான பக்தி. [முருகனை மயிராண்டி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்