ஆங்கில ஆட்சியில் ஈழத்தமிழர் ஆதிக்கம்!

ஆங்கில ஆட்சியில் ஈழத்தமிழர் ஆதிக்கம்!    
ஆக்கம்: Balaji | March 3, 2009, 2:27 pm

தமிழகத்தவர் பலருக்கு இலங்கைப் பிரச்சனையின் அடிப்படை விசயங்கள் தெரிவதில்லை. ஈழத்தவர் தம் மொழி பேசுகிறார்கள் என்னும் இன ஒற்றுமை அடிப்படையில் கண்மூடித்தனமாக அவர்களை ஆதரித்துக்கொண்டிருகிறார்கள்."இந்தியா சுதந்திரமடைந்த போது தமிழக அரசு மற்றும் இன்னபிற துறைகளில் எப்படி பிராமணர் அளவுக்கு அதிகமான இடங்களில் அமர்ந்திருந்தார்களோ, அதேபோல இலங்கையில் தமிழர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: