ஆகிசையை ஆதரிப்போம்…

ஆகிசையை ஆதரிப்போம்…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 2, 2007, 4:16 am

இன்னிசை… கேள்விப்பட்டிருக்கேன்! தமிழிசை… தன்னிகரற்றது! ஆகிசை? இதென்னடா.. புதுக் கதை… முதற்சொன்ன இசைகள் மாத்திரமல்ல! உலகின் அனைத்து இசைகளையும் இனிதே கேட்க உதவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி