அவன் - அது = அவள் :: யெஸ் பாலபாரதி

அவன் - அது = அவள் :: யெஸ் பாலபாரதி    
ஆக்கம்: SnapJudge | January 27, 2009, 4:04 am

தோழமை வெளியீடு 9444302967 பக்கங்கள் 184 விலை : 120 வாசித்தோர் பார்வை: லக்ஷ்மி மலர்வனம்: “யெஸ். பாலபாரதியின்“:: ‘அவன்-அது= அவள்’ விமர்சனம் கதை என்று எடுத்துக் கொண்டால் என் பார்வையில் இது பிரச்சாரக் கதைதான். அதாவது பாலபாரதியின் பாஷையில் சொல்வதானால் கதை சொல்ல வேண்டிய அரசியலை முடிவு செய்து விட்டு எழுதிய கதை. சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை முடிவு செய்த பின் பலரிடம் பேசி சேகரித்த தகவல்களை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்