அவசரமாய்க் கரைக்கப் பட்ட விநாயகர்!

அவசரமாய்க் கரைக்கப் பட்ட விநாயகர்!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | September 17, 2007, 9:27 pm

கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் இன்னிக்குக் கடலில் பிள்ளையார் கரைக்கப் படுவார்னு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்