அல்கெமிஸ்ட் (பாகம் 1 தொடர் 13)

அல்கெமிஸ்ட் (பாகம் 1 தொடர் 13)    
ஆக்கம்: தமாம் பாலா (dammam bala) | August 22, 2008, 4:32 pm

அல்கெமிஸ்ட் (பாகம் 1 தொடர் 13) (பவுலோ கொயில்ஹோ - ஸ்பானிய/ஆங்கில மொழியில்-தமாம் பாலா, தமிழில்) “ஏன் அப்படின்னா.. நீ உன்னோட விதியை அடைய உனக்கு உதவுற அந்த சக்தி செயல்படுறதாலே; அந்த சக்தி உன்னோட தேடல் பசியை தூண்டும் சிறுதீனியாய் இந்த வெற்றியை உனக்கு கொடுக்குது!” பெரியவர் கவனத்துடன் அவனது ஆட்டுமந்தையில் இருந்த ஆடுகளை ஒவ்வொன்றாக பரிசீலிக்க தொடங்கினார்; விலைக்கு வாங்குபவர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை