அலெக்சாண்டர் மிகையுலுவிச் துபியான்சுகி

அலெக்சாண்டர் மிகையுலுவிச் துபியான்சுகி    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | December 28, 2008, 2:10 am

அறிஞர் அலெக்சாண்டர் துபியான்சுகிசென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன் யான் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தேன்.நிறுவனத்தில் நடந்த பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு ஒன்றில் அந்நாளைய தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்கள் அடுக்குமொழியில் அழகிய தமிழில் பேசினார்கள்.தமிழ்வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் முனைவர் மு.தமிழ்க்குடிமகன் அவர்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்