அலாதியான இரவு
மாதாகோயில் மணிசத்தம்
நனைகிறது மழையில்

அலாதியான இரவு மாதாகோயில் மணிசத்தம் நனைகிறது மழையில்     
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 3, 2009, 8:20 am

அலாதியான இரவுமாதாகோயில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை