அறிவுமதியின் வலி

அறிவுமதியின் வலி    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | February 27, 2007, 10:51 am

"இந்தியாவின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளில் தமிழ்நாடு பெரிதாக எந்தத் தாக்கத்தினையும் சாதித்துவிட முடியாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடிய எந்த முடிவையும் இந்தியாவால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »