அறிவியல் புனை கதைகள்

அறிவியல் புனை கதைகள்    
ஆக்கம்: விருபா - Viruba | January 6, 2009, 9:57 am

பதிவின் இறுதியில் பரிசுடன் கூடிய போட்டி உள்ளது. செங்கோ அவர்கள் மொழிபெயர்த்துள்ள சில்லு மனிதனின் புன்னகை என்ற புதிய புத்தகத்தின் முன்னுரை.....உலக அறிவியல் புனைவு இலக்கியத் தோற்றம் குறித்து இதுவரை தமிழில் பேசப்படவில்லை என்ற குறையை நீக்குமுகமாக....1.தமிழில் சில வரவுகள். தமிழில் ஏற்கனவே அறிவியல் புனைவு இலக்கிய வகைகள் ஒரு சில தோன்றியுள்ளன. பெ.நா.அப்புசுவாமி ஏராளமான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்