அறிவியல் தமிழ் களஞ்சியம்

அறிவியல் தமிழ் களஞ்சியம்    
ஆக்கம்: YourRaajV@gmail.com (தமிழ்த் தோட்டம்) | February 27, 2009, 7:39 am

அறிவியல்தமிழ் வளார்ச்சிக்கான முயற்சியில் அரசும் பிற அமைப்புகளும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.ஆனால் அவற்றின் தொகுப்பு விவரம் இணையத்தில் ஒழுங்கடிப்படையில் காணக் கிடைக்கவில்லை. அதாவது, யூனிகோடு வடிவில் இல்லாமை, நடைமுறை பயன்பாடின்மை என சிக்கல்கள் உள்ளன.அறிவியல் வளர்ச்சியில் அதன் பயன்பாட்டில் கட்டமைக்கப்பட்டு வரும் சமுதாயம் அறிவியலை உணர வேண்டுமெனில் மொழியை வளப்படுத்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் தமிழ்