அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி

அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி    
ஆக்கம்: சிறில் அலெக்ஸ் | June 26, 2008, 9:44 pm

பதிவுலகம். விசித்திரம் நிறைந்த பல போட்டிகளை சந்தித்துள்ளது. புதுமையான படைப்புக்களை கண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த போட்டி விசித்திரமும் அல்ல போட்டி நடத்தும் நானும் புதுமையானவனல்ல. பதிவுப் பாதையிலே சர்வ சாதாரணமாக நடத்தப்படும் ஒரு போட்டிதான் இது. ‘இசங்களைப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், கோஷ்டி சேர்த்து சண்டை போடுகிறோம்’ குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படியெல்லாம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை போட்டி