அறத்தான் வருவதே இன்பம்!

அறத்தான் வருவதே இன்பம்!    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | July 28, 2007, 9:03 pm

கடந்த வருடம் பங்களூரு நகரத்தில் நடந்த குனு பொது மக்கள் உரிமத்தின் மூன்றாம் பதிப்பு குறித்த சர்வதேச கருத்தரங்கம்! ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேனிடன் “பாருங்க ப்ளாஷ் ப்ளேயர், ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்