அர்ச்சகரைத் திருத்திய அப்துல் கலாம்!

அர்ச்சகரைத் திருத்திய அப்துல் கலாம்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | June 22, 2007, 1:40 am

நாள்: நவம்பர் 20, 2003 இடம்: திருமலை-திருப்பதிசெய்தி: குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம், திருமலையில் வழிபாடு.பைந்தமிழால் பாமாலை சூட்டி, ஆழ்வார்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்