அருளாளன் வடபழநி ஆண்டி!

அருளாளன் வடபழநி ஆண்டி!    
ஆக்கம்: SP.VR. SUBBIAH | March 14, 2008, 6:39 pm

வடபழநி முருகன்======================================================================அருளாளன் வடபழநி ஆண்டி!காணிக்கை கேளாமல், என்ற னுக்குக்கடவுள்திருச் சந்நிதியின் பெருமை சொல்லிகோணிச்சென் றிடாமல் உள்ளம் நன்குகுவிந்துதொழ வடபழநிக் கோயில் காட்டிஊணிற்கென் றாக்காமல் செவ்வாய் தோறும்உள்ளுருக்க உயர்வுக்கென் றழைத்த அந்தமாணிக்கக் குரலுக்குள் குருவின் நாதமகிமையினை நான்கண்டு மகிழ லானேன்!ஞாயிற்றின் பின்னாலே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்