அருட்பெருஞ்சோதி! தனிபெரும்கருணை!

அருட்பெருஞ்சோதி! தனிபெரும்கருணை!    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | January 23, 2008, 1:46 am

நானும் திவா சொன்ன மாதிரி "அனுபவம் புதுமை"யையாவது தொடரலாம் என்று நினைத்தால் என்ன செய்யறது? இன்னிக்குனு பார்த்து முக்கியமானவங்க எல்லாம் பிறந்திருக்காங்க! அதுவும் வள்ளலாரின் "அருட்பெருஞ்சோதி" என்னும் ஜோதி தரிசனம் காட்டும் நாள் இன்று தான். அதை விட முடியுமா?//ஒருமையுடன் நினதுதிரு மலரடி நினைக்கின்ற (113)உத்தமர்தம் உறவுவேண்டும் (114)உள்ஒன்று வைத்துப் புறம்பொன்று பேசுவார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்