அரவணை

அரவணை    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | June 28, 2007, 4:46 pm

காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகே ‘கூரம்‘ என்ற ஊரில் மிகப் பெரிய செல்வந்தராக இருந்தவர் திருமருமார்பன். (இவர் தான் பிற்காலத்தில் கூரத்தாழ்வார் என்ற பெயரில் இராமானுஜரின் பிரதம சிஷ்யரானவர்.)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் உணவு வரலாறு