அரபிக் கடலோரம் - மலையாளம், மலையாளி - ஓர் எச்சரிக்கை

அரபிக் கடலோரம் - மலையாளம், மலையாளி - ஓர் எச்சரிக்கை    
ஆக்கம்: (author unknown) | May 11, 2008, 12:29 am

சக்கரியா மலையாள மொழி இன்று அடைந்திருக்கும் நிலைமை விநோதமானது. மலையாளம் என்பது என்ன? மூன்றேகால் கோடி எண்ணிக்கையுள்ள கேரளயர்கள் அன்றாடம் பேசுகிற மொழி. எழுதுகிற மொழி. நிச்சயமாகக் கேரளத்திலுள்ள பெரும்பான்மை மக்களின் பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் மலையாளம் மட்டுமே. உடனடியாக அப்படி இல்லாமல் போய்விடுமென்றும் தோன்றவில்லை.ஆனால்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: மொழி