அரசூர் வம்சம்

அரசூர் வம்சம்    
ஆக்கம்: Bee'morgan | February 22, 2009, 5:57 am

”..... அடுத்த தடவை பனியன் சகோதரர்கள் வரும்போது கேட்க வேண்டும். இல்லை நாளைக் காலை புதுப்பால் காப்பிக்கு முன்னோர்கள் இறங்கி வரும்போது.அவர்கள் என் முன்னோர்கள் இல்லாமல் இருந்தால் ?பாதகமில்லை.அவர்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு சுலைமான் இருப்பான். ஒரு சாமிநாதன் இருப்பான். அரசூர் வம்சம் இருக்கும். பெயர் மாறியிருக்கும். இடம் மாறியிருக்கும். காலம் முன்னே பின்னே இருக்கலாம். ஆனாலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்