அரசு மருத்துவர்களின் Private Practice தடை செய்யப்படுவதின் சாதகங்களும் பாதகங்களும்

அரசு மருத்துவர்களின் Private Practice தடை செய்யப்படுவதின் சாதகங்களும் ...    
ஆக்கம்: புருனோ | February 20, 2010, 11:42 am

தற்சமயம் மத்திய அரசு மற்றும் சில மாநிலங்களில் அரசு மருத்துவர்கள் தனியாக பிராக்டிஸ் பண்ண கூடாது. ஆனால் அங்கு ஊதியம் அதிகம் உதாரணமாக தனியாக பிராக்டிஸ் அனுமதி இல்லாத மாநிலங்களில் பேராசிரியர் என்றால் மாதம் 1.25 முதல் 1.5 லட்சம் உதவி பேராசிரியர் 60,000 முதல் 70,000 தமிழகத்தில் பேராசிரியர் என்றால் மாதம் 60,000 முதல் 70,000 உதவி பேராசிரியர் 30,000 முதல் 45,000 தனியாக பிராக்டிஸ் செய்ய அனுமதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு