அரசியல்வாதிகள் இந்தி படிக்கவிடாமல் செய்துவிட்டனர் !

அரசியல்வாதிகள் இந்தி படிக்கவிடாமல் செய்துவிட்டனர் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | July 18, 2007, 4:11 am

சிங்கை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு சோதனை முடிந்து காத்திருக்கும் இடத்தில் இருவர் பேசிக் கொண்டது காதில் விழுந்தது. பொதுவாக மற்றவர்கள் பேசுவதில் நாம் கவனம் கொள்வதற்கு அந்த விடயம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் சமூகம்