அரசியல் பேசுவோமே .... !!! தயவு செய்து காது கொடுங்கள் ...

அரசியல் பேசுவோமே .... !!! தயவு செய்து காது கொடுங்கள் ...    
ஆக்கம்: இரா.சிந்தன் | August 5, 2008, 5:07 pm

அரசியல் பேசுவோமே .... !!!நாம் மிக நேசிக்கக் கூடிய குழந்தைப்பருவம் கொல்லப்படும்போது ...நாம் என்ன செய்வோம்??????!!!!!!!ஒன்றும் செய்யப் போவதில்லை சும்மா உச்சுக்கொட்டி நகர்ந்துவிடுவோம். ஆமாம் நாம் இதைத்தான் செய்தோம், ஈராக் யுத்தத்தில் பல லட்சம் அப்பாவி மக்களின் மரண ஓலம் எட்டு மணி செய்தியில் வெளியான அந்த நிமிடத்திற்கு பிறகு அது நம் மனசில் 'mute' ஆகி விட்டது. நமக்கு மரணச் செய்தியில் கூட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்