அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் தனியார் தொழிலும்

அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் தனியார் தொழிலும்    
ஆக்கம்: skcsknathan001 | September 11, 2007, 12:44 pm

அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் அதே தொழிலை தனிப்பட்ட முறையிலும் செய்யத் தடை விதிக்க வேண்டும். அரசாங்க சம்பளத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு அதே தொழிலை ஒருவர் தனியாராக செய்தால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை பணி