அயர்லாந்து - 800 ஆண்டு கால போராட்டம்

அயர்லாந்து - 800 ஆண்டு கால போராட்டம்    
ஆக்கம்: மருதன் | December 15, 2008, 11:41 am

என். ராமகிருஷ்ணனின் அயர்லாந்து அரசியல் வரலாறு சமீபத்தில் கிழக்கில் வெளிவந்துள்ளது. எனக்குத் தெரிந்து தமிழில் அயர்லாந்து பற்றி விரிவாக யாரும் எழுதியதாகத் தெரியவில்லை. எஸ்.வி. ராஜதுரை ஒரு புத்தகம் எழுதியிக்கிறார். நான் இன்னும் வாசிக்கவில்லை.ரஷ்யப் புரட்சியைப் போலவே அயர்லாந்து போராட்டமும் உலகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. காந்தியின் அறவழிப் போராட்டம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் புத்தகம்