அம்மாக்களுக்கு ஒரு அம்மாவின் குறிப்புகள்....

அம்மாக்களுக்கு ஒரு அம்மாவின் குறிப்புகள்....    
ஆக்கம்: கவிதா | Kavitha | April 22, 2009, 6:08 am

அம்மாவாக ஒரு சின்ன அறிமுகம் செய்துக்குறேன்..! எனக்கு ஒரே மகன் , பெயர் நவீன். அவனை எந்த /யார் உதவியும் இன்றி தனியாக வளர்த்தேன் என்பது என் வாழ்க்கையின் சாதனையாகவே நினைக்கிறேன். மூன்று மாதங்கள் வரை ஆயா துணை இருந்தாலும் அவரின் வயது காரணமாக அவரால் ரொம்பவும் குழந்தையை கவனித்து க்கொள்ள முடியாது. நானே அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை என்பதால் என்னை கவனிப்பதில் அவரின் கவனம் இருந்தது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: