அம்புஜம் மாமியும்... பெரியார் சிலையும்.....[பொன்ஸுக்குப் பரிசாக]

அம்புஜம் மாமியும்... பெரியார் சிலையும்.....[பொன்ஸுக்குப் பரிசாக]    
ஆக்கம்: கண்மணி | March 8, 2007, 6:41 am

தீபாவளி ,பொங்கல் சிறப்புப்போல இது 'மகளிர்தின சிறப்புப் பதிவு'.இது மகளிர் தினக் கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு 'சிரிப்புப் பதிவு' என்பதிவுக்கு முதல் வெளிச்சம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை