அம்பா பாடல்கள்: மு.புஷ்பராஜன் - பகுதி 3

அம்பா பாடல்கள்: மு.புஷ்பராஜன் - பகுதி 3    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 11, 2007, 3:34 am

காதல் உணர்வுகள் நெரித்த திரைகடலில் நின்முகங்கண்டேன் நீல விசும்பினிடை நின்முகங்கண்டேன் திரித்த நுரையினிடை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »