அமெரிக்க கல்விமுறை: அறிமுகம் - பத்மா அர்விந்த்

அமெரிக்க கல்விமுறை: அறிமுகம் - பத்மா அர்விந்த்    
ஆக்கம்: bsubra | January 12, 2009, 9:29 pm

பத்மா அர்விந்த் (மாற்று தேர்ந்தெடுப்புகள் | தமிழோவியம் தொடர்கள் | வலைப்பதிவு) கொடுக்கும் பருந்துப் பார்வை பொதுப்பள்ளிகள் இயங்கும் முறை குறித்து எழுத வேண்டும் என்று நீண்ட நாளாகவே ஒரு எண்ணம் உண்டு. ஜனவரி மாதம் மாற்றலாகி வந்தாலும், எந்த வித தடங்கலும் இன்றி இந்த ஊரில் வசிப்பவர் என்ற சான்றிதழ் மட்டும் இருந்தால், பள்ளியில் சேர்த்துக் கொள்வதோடு, பாடபுத்தகங்கள், இசை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் கல்வி அரசியல்