அமெரிக்க அறிஞர் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டு

அமெரிக்க அறிஞர் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டு    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | November 2, 2008, 12:31 am

பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுஉலகெங்கும் தோன்றிய தொடக்க கால இலக்கியங்கள் தொன்மைக் கதைகளையும் கற்பனைக் கதைகளையும் உள்ளடக்கங்களாகக் கொண்டு விளங்கத் தமிழில் தோன்றிய சங்கஇலக்கியங்கள் தமிழ்மக்களின் வாழ்வியலை விளக்கும் இலக்கியமாக வளர்ந்து நிற்பது நம் இலக்கியத்தின் தனித் தன்மையை அறிவிக்கும் சான்றாக உள்ளது.இத்தகு பெருமையான மரபிற்கு உரிமையு டையவர்களாக நாம் இருந்தும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: