அப்பிள் ஐபோ(f)ன்

அப்பிள் ஐபோ(f)ன்    
ஆக்கம்: பகீ | January 11, 2007, 3:47 pm

ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று பதிவுகள் இதுபற்றி வந்திருந்தாலும் என்னுடைய பார்வையில் ஐபோன் எப்பிடி இருக்குது என்பதுதான் இந்த பதிவு.இதன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி