அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)

அப்பிள் ஐபோன் (iPhone)    
ஆக்கம்: பகீ | February 13, 2007, 4:49 pm

இதனைப்பற்றிய பதிவொன்றினை முன்னமே நான் இட்டிருந்தாலும், அவற்றில் விடப்பட்ட அல்லது பின்னர் அறியப்பட்ட சில விடயங்களை மட்டும் இந்த பதிவு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி