அப்பாவின் ஓய்வும், உடலுழைப்பு பற்றிய பகிர்தலும்

அப்பாவின் ஓய்வும், உடலுழைப்பு பற்றிய பகிர்தலும்    
ஆக்கம்: திரு | March 20, 2008, 7:19 am

எழுப்பத்து எட்டு வயதான அப்பா இந்த மாதம் வழக்கமான வேலையிலிருந்து ஓய்வுபெற்றார். சுமார் 38 வருடங்கள் ஓடியாடி சிறு முதலாளி ஒருவரின் ரப்பர் தோட்டத்தில் காடுமையான உழைப்பு. முப்பத்தெட்டு வருடங்களுக்கு வாரக்கூலி வேலைக்கு சேர்ந்த நாளைப் பற்றிய நினைவுகளை தொலைபேசியில் குறிப்பிட்ட அப்பாவின் உணர்வை உணர முடிந்தது. உழைப்பு நம் மக்களோடு எவ்வளவு பிணைந்திருக்கிறது. குடும்ப...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் பணி மனிதம்