அப்பார்ட்மெண்ட் அபாயங்கள் : பாதுகாப்பு வழிகள்…

அப்பார்ட்மெண்ட் அபாயங்கள் : பாதுகாப்பு வழிகள்…    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 12, 2010, 12:28 pm

  அப்பார்ட்மெண்ட் அபாயங்கள், கவனம் அவசியம் அப்பார்ட்மெண்ட் குறித்த அதிர்ச்சிச் செய்தி இல்லாமல் இப்போதெல்லாம் நாளிதழ்களே வருவதில்லை. அப்பார்ட்மெண்டில் தனியே இருந்த பெண்ணைக் கட்டிப் போட்டுக் கொள்ளையடித்தனர். தனியே இருந்த பெண் படுகொலை செய்யப்பட்டார். அப்பார்ட்மெண்டில் தனியே இருந்த முதியவர் தாக்கப்பட்டார். இப்படி ஏதோ ஒரு செய்தி நாள் தோறும் அப்பார்ட்மெண்ட்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை பெண்கள்