அன்று மார்ச் 10, 1928 ஒலிம்பிக் ஹாக்கி தங்கத்திற்கான பயண ஆரம்பம் - மார்ச் 10 ,2008 இந்தியா தகுதிச்சுற்றில் வெளியேற்றம்

அன்று மார்ச் 10, 1928 ஒலிம்பிக் ஹாக்கி தங்கத்திற்கான பயண ஆரம்பம் - மார...    
ஆக்கம்: வினையூக்கி | March 10, 2008, 1:44 pm

நவீன ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஆரம்பித்த பிறகு முதல் மூன்று ஒலிம்பிக் போட்டிகளில்(1896 - 1904) ஹாக்கி ஆட்டம் இடம்பெறவில்லை. முதன்முறையாக 1908 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற லண்டன் ஒலிம்பிக்கில், முதன் முறையாக ஹாக்கி ஆட்டம் இடம்பெற்று ,6 நாடுகள் பங்கேற்க இங்கிலாந்து தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது. 1912 ஆம் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ஹாக்கி நீக்கப்பட்டு மீண்டும் 1920 இல் ஆன்ட்வெர்ப் போட்டிகளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: விளையாட்டு