அன்றாட வேலையினூடே ஒரு நாள்(PIT ஜூன் மாத போட்டிக்கு)

அன்றாட வேலையினூடே ஒரு நாள்(PIT ஜூன் மாத போட்டிக்கு)    
ஆக்கம்: Amal | June 13, 2008, 7:57 pm

1. நெல்மணிகளை உலர்த்தும் விவசாயிகள்...மேலே உள்ள படம் இந்த மாத போட்டிக்கு.கீழே உள்ள படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு!2. மரப்பெட்டிகளை பலகைகளாக்கும் வேலையில் தந்தையும் மகனும்... 3. மகன் மட்டும் வேலை மும்முரத்தில்...4. பள்ளிக்கு அனுப்ப மகளைத் தயார் செய்யும் தாய்...5. ஆடு மேய்த்துவிட்டு செல்லும் முதியவர்...6. விளையாட்டுப்பருவத்தில் சாப்பிடுவது கூட ஒரு வேலைதானே:-)இந்த முறை வேலைப்பளுவினால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி