அன்றாட வேலையினூடே ஒரு நாள் - ஜூன் 2008 PIT புகைப்படப் போட்டி

அன்றாட வேலையினூடே ஒரு நாள் - ஜூன் 2008 PIT புகைப்படப் போட்டி    
ஆக்கம்: Sathiya | June 15, 2008, 3:30 pm

முதல் படம் போட்டிக்கு, மற்றவை எல்லாம் பார்வைக்கு. மேலே உள்ள படங்கள் தமிழில் புகைப்படக்கலை வலைப்பூவில் நடத்தப்படும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி