அன்பார்ந்த உதவி இயக்குனர்களே!

அன்பார்ந்த உதவி இயக்குனர்களே!    
ஆக்கம்: சுதேசமித்திரன் | April 17, 2009, 7:53 am

அன்பார்ந்த வாசகரே, உங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விஷயங்களில் உதவியிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களின் பெயர்களையெல்லாம் எழுதியா வைத்திருக்கிறீர்கள்? கல்வெட்டு வேண்டாம், ஒரு நாற்பது பக்க ரூல்டு நோட்டிலோ பழைய டைரியிலோவாவது எழுதிவைத்திருக்கிறீர்களா? ஏன் எழுதவில்லை? உங்கள் தலை சாய்ந்த பிறகு சொத்தில் பங்குக்கு வந்துவிடுவார்கள் என்று அஞ்சுகிறீர்களா?ஆனால் சினிமா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்