அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டம்

அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டம்    
ஆக்கம்: Badri | August 26, 2007, 6:17 am

தமிழக உள்ளாட்சித் துறை, அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டம் என்ற திட்டத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. இதன்படி ஐந்தாண்டுகளில் 12,618 கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 20 லட்சம் வீதம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்