அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 6

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 6    
ஆக்கம்: நாகார்ஜுனன் | November 26, 2008, 12:01 am

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 1அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 2அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 3அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 4அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 5இந்தியாவின் பிரதான செவ்வியல் இசைமரபுகள் இரண்டு - ஹிந்துஸ்தானி என்பது வடநாட்டு மரபு. தென்னாட்டு மரபைக் கர்நாடக இசை என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை