அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 3

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 3    
ஆக்கம்: நாகார்ஜுனன் | November 19, 2008, 10:30 pm

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 1அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 2டி. விஸ்வநாதன் எனக்கு வாய்ப்பாட்டுப் பயிற்சி அளித்தது வாரத்தில் மூன்றுநான்கு முறை. பாடலின் தீவிரம் மற்றும் நீளத்தைப் பொறுத்து இவை அமையும். பிறகு வீட்டுக்குச்சென்று வரிகளை மனனம் செய்து பாடலைச் செழுமைப்படுத்த வேண்டும். அடுத்த பயிற்சி வரும்போது பாடிக்காட்ட வேண்டும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை