அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 2

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 2    
ஆக்கம்: நாகார்ஜுனன் | November 19, 2008, 12:03 am

அந்நியர் பார்வையில் தென்னாட்டின் செவ்வியல் இசை - 1ஒரு வழியாக, அடுத்த சில வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களில், தென்னாட்டு இசைக்கான கச்சேரி என்ற வடிவத்தை, அதன் இசைப்பதும் ரசிப்பதுமான வழிமுறைகளை நேரடியாக அறிந்துகொண்டேன். ரசிகர்கள் காலைநீட்டிக்கொண்டு கேட்கலாம். ஓரு மணி நேரம் கழிந்தால், கூர்ந்து கவனிப்பதால் தங்களுக்கு ஏற்படும் அயர்ச்சியைக் கொஞ்ச்ம் தணித்துக்கொள்வதற்காக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை