அதிசயம் ஆனால் உண்மை - இப்படியும் சிலர்..

அதிசயம் ஆனால் உண்மை - இப்படியும் சிலர்..    
ஆக்கம்: கவிதா|Kavitha | April 19, 2008, 4:43 am

சென்னை கிரிம்ஸ் ரோடில், ஹெச்.சி.ல் அலுவலகம் இருக்கும் சாலை மிகவும் நெருக்கமான சந்தாக இருக்கும், எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும், சமீபத்தில் ஒருநாள் அந்த சாலையில் செல்லும்போது வண்டிகள் வரிசையாக நெரிசல் காரணமாக நிற்க ஆரம்பித்தன, நானும் என்ன பிரச்சனை என்று எட்டி ப்பார்த்தேன், தொலைவில் இருந்த எனக்கு தெருவின் நடுவில் ஒரு சிறுமி குனிந்து நின்று என்னவோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை